Nieuwsupdate

HET RESULTAAT
ST. LEERGELDEN (GOEDE DOEL 2023)

In de eerste plaats is de stichting Leergeld Randmeren het bestuur van de Haringparty bijzonder erkentelijk voor de € 10.000 die wij mochten ontvangen. Een geweldig mooie bijdrage voor de kinderen in Harderwijk waarvan de ouders het niet zo breed hebben.

Leergeld Randmeren zet zich in voor kinderen van gezinnen die soms amper kunnen rondkomen en die je als arm zou kunnen bestempelen.

Om kansen voor kinderen in de toekomst te vergroten is het van groot belang dat ze alle mogelijkheden moeten krijgen om bijvoorbeeld goed onderwijs te ontvangen. En daar horen leermiddelen bij, maar ook de gelegenheid om van huis naar school te komen. Of die graag met hun vriendjes en vriendinnetjes willen sporten, maar er daarvoor thuis geen geld genoeg is. Wat wij ook regelmatig tegenkomen is het gegeven dat kinderen niet eens in een fatsoenlijk bed slapen maar op een matje op de betonnen vloer. We kunnen dan ook zorgen voor slaapkamerinrichting. Tevens verzorgen we ook kledingpakketten als we zien dat kinderen op blote voeten in afgetrapt schoeisel naar school moeten.

Wij van Leergeld besteden het geld wat via de Haringparty aan ons is geschonken aan kinderen uit Harderwijk. Dit jaar zijn dat er nu al totaal 450 kinderen uit ongeveer 225 gezinnen, met een totaalbedrag van € 128.000.

Wij kennen de gezinnen en onze vrijwilligers bezoeken ze om de thuis- en financiële situatie te beoordelen. Op basis daarvan wordt een toekenning van benodigde (leer)middelen vastgesteld. Kortom: de bijdrage van de Haringparty zal goed besteed worden aan kinderen uit Harderwijk die dat nodig hebben. Ons motto: Alle kinderen op 1.

Een klein overzichtje voor Harderwijk over 2023 (aantallen en bedragen afgerond)

  • Aantal verstrekte (tweedehands) fietsen 120 (€32.000)
  • Aantal laptops 40 (€10.000)
  • Aantal Kledingpakketten 250 (€ 25.000)
  • Kamerinrichting en bureaus 60 (€ 20.000)

Verder o.a. ondersteuning

  • Onderwijs (bijlessen, zwemlessen, etc.) € 20.000
  • Sport (kleding en contributie) € 15.000\
  • Diversen € 6.000

Laurens de Kleine

Voorzitter Leergeld Randmeren.